Hinata Công Chúa

  • Lực tay: 29.000 (28%)

  • Nhanh nhẹn: 34.000 (35%)

  • Tinh thần: 34.000 (35%)

  • Thể lực: 350.000 (34%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận tăng phe ta 110% tốc độ và 25% kháng khống chế, tăng tỷ lệ tổn thương 50%/30%/30% tương ứng hàng đầu/giữa/sau. Giảm hàng đầu đồng minh 45% sát thương sau cùng. Tăng 15% lực công cho bản thân. Bỏ qua Siêu Né và 120% phản thương. Miễn dịch Mù và Giam Cầm.

  • Thức tỉnh cấp 1: Tăng toàn quân bên ta 20% phòng ngự

  • Thức tỉnh cấp 2: Tăng ninja nam bên ta 20% lực công, giảm ninja nam bên địch 30% lực công

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả địch hệ số 330%. Có 90% tỷ lệ gây khống chế địch trong 2 hiệp (Giam Cầm hoặc Mù và Điểm Huyệt hoặc Choáng). Gây thêm 65% sát thương xuyên thấu. Tăng phe ta 50% tỉ lệ thành công khống chế. Giảm địch 30% lực công. Hồi 100 nộ cho bản thân và 30 nộ cho đồng đội.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Siêu Né: Né sát thương. Có thể xóa

Điểm Huyệt và Choáng: CC mềm

Mù và Giam Cầm: CC cứng

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Last updated