Yin Yang Neji

  • Lực Tay: 24000 (24%)

  • Nhanh nhẹn: 41000 (41%)

  • Tinh thần: 39000 (39%)

  • Thể lực: 410000 (41%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 92% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 116% tốc độ, 40% HP và 40% tỷ lệ miễn thương. Giảm toàn quân địch 30% tỷ lệ thành công khống chế và 30% lực công. Sau khi bị tấn công, có 40% đưa đồng minh bất kỳ vào trạng thái Miễn Khống Chế. Miễn dịch Hỗn Loạn, Mê Hoặc và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Miễn dịch Nguyền Ấn.

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 300%. Có 90% tỷ lệ gây Hỗn Loạn cho quân địch trong 2 hiệp và có 90% tỷ lệ gây Nguyền Ấn cho 2 kẻ địch bất kỳ trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng bất lợi cho toàn quân ta. Đưa hàng đầu đồng minh vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp, đưa hàng giữa đồng minh vào trạng thái Bạo Viêm trong 2 hiệp và đưa 1 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Kiên Cường (tạm) trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Nguyền Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng.

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Bá Thể: Miễn dịch hiệu ứng bất lợi. Không thể xua tan.

Bạo Viêm: Tăng 30% tỷ lệ tổn thương và sát thương sau cùng. Không thể xóa.

Liên Kết: Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn).

Last updated