Sunagakure

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +61,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +61,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +61,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +61,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +61,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +61,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +610,000

106

Đai

No Limit

thể lực +600,000

Set Bonus

  • 2 món: Lực tay +20000. Nhạy bén +15000, HP +30%. Tỷ lệ miễn thương +35%.

  • 4 món: Lực tay +20000. Nhạy bén +15000. Thể lực +40000. Lực công +20%. Sau khi bị tấn công, có 45% giải cho toàn đồng minh mang ngũ hành Hỏa hiệu ứng bất lợi.

  • 6 món: : Lực tay +25000. Nhạy bén +23000. Thể lực +50000. Giảm công địch +30%. Sau khi bị tấn công, có 30% đưa đồng minh mang ngũ hành Hỏa vào trạng thái Thiên Thủ (Miễn nhận sát thương. Không thể xua tan).

Last updated