Chiriku

  • Lực tay: 24.000 (24%)

  • Nhanh nhẹn: 27.000 (27%)

  • Tinh thần: 27.000 (27%)

  • Thể lực: 280.000 (28%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 76% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 47% tốc độ của và 20% phòng thủ, Tăng đồng minh 20% lực công. Miễn dịch 110% sát thương phản. Khi bị tấn công, có 50% tỷ lệ để xóa tất cả hiệu ứng bất lợi trên bản thân. Miễn nhiễm Mù và Hỗn Loạn.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 330%. Có 100% tỷ lệ gây Hỗn Loạn kẻ địch trong 2 hiệp. Tăng bản thân 500% phòng thủ trong 1 hiệp, giảm hàng giữa/sau kẻ địch 20% tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp. Tăng hàng giữa/sau đồng minh 40% tỷ lệ khống chế thành công khống chế và toàn quân ta 90% tỷ lệ chính xác trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Mù: CC cứng

Last updated