Vong Cốt

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +28,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +28,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +28,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +28,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +32,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +32,000

106

Găng Tay

Thể Lực +320,000

106

Nhẫn

Thể Lực +320,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +30%. Kháng khống chế +30%.

Nhạy bén +20000. Miễn giảm Phản Thương +50%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +30%. Lực công +10%.

Tỷ lệ cứu viện +20%. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Choáng kẻ tấn công trong 1 hiệp.

Last updated