Momoshiki (Thức Tỉnh)

  • Lực tay: 25.000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 28.000 (28%)

  • Tinh thần: 28.000 (28%)

  • Thể lực: 290.000 (29%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 77% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, Tăng đồng minh 92% tốc độ và 20% lực công, giảm quân địch 20% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Băng Phong kẻ địch trong 1 hiệp. Bỏ qua Siêu Né. Miễn nhiễm với Băng Phong và Hỗn Loạn.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ sô 300%. Có 80% tỷ lệ gây Băng Phong và Hỗn Loạn kẻ địch trong 2 hiệp, giảm kẻ địch 60% tỷ lệ hợp kích và 20% lực công trong 2 hiệp. Hồi HP đồng minh hệ số 120%. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Siêu Né: Né sát thương. Có thể xóa

Băng Phong: CC cứng

Last updated