Mitsuki

  • Lực tay: 22.000 (22%)

  • Nhanh nhẹn: 37.000 (37%)

  • Tinh thần: 46.000 (46%)

  • Thể lực: 400.000 (40%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 116% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương và tỷ lệ miễn thương, tăng hàng đầu đồng minh 20% tốc độ. Giảm phe địch 30% phòng thủ và tỷ lệ miễn thương và giảm lực công của hàng giữa/sau của kẻ thù đi 25%. Khi tấn công nếu HP bản thân dưới 50%, bỏ qua 40% phòng thủ của kẻ địch. Miễn dịch 150% Phản Thương. Miễn dịch Phong Ngục, Giam Cầm và Giảm Nộ.

  • Thức tỉnh cấp 1: Gây sát thương xuyên thấu hệ số 100% cho 1 kẻ địch bất kì sau khi chết.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ thù với hệ số 300%/380%/300% (Hàng đầu/giữa/sau). Có 80% tỷ lệ gây Giam Cầm và Tê Liệt trong 2 hiệp. Làm cho hàng giữa của kẻ thù vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp, tăng phe ta 30% lực công và 40% tỷ lệ cứu viện. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Tê Liệt: CC mềm

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Phong Ngục và Giam Cầm: CC cứng

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Last updated