Hyakki Sasori

  • Lực tay: 25000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 40000 (40%)

  • Tinh thần: 38000 (38%)

  • Thể lực: 420000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng tất cả đồng minh 116% tốc độ, 30% HP, 30% tỷ lệ tổn thương và tăng đồng minh mang ngũ hành Lôi 30% lực công và 20% tỷ lệ hợp kích. Giảm kẻ địch không mang ngũ hành 20% kháng khống chế, giảm kẻ địch mang ngũ hành Thổ 30% tỷ lệ miễn thương và giảm kẻ địch mang ngũ hành Hỏa 30% sát thương gây ra từ các loại DOT (Độc/Thiêu Đốt/Tổn Thất Thể Lực/Kịch Độc/Thương Mạch/Chảy Máu/Quy Nhất/Đồng Nhất/Bạo Liệt/Thiêu Cháy/Phẫn Diệt). Bản thân bỏ qua địch 10% lực công, 150% Phản Thương và bỏ qua Siêu Né, Hư Vô và Độc Phong.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng bản thân 30% tỷ lệ đỡ đòn (có thể đột phá giới hạn) . Miễn dịch Mê Hoặc.

Kỹ năng

  • Đánh Thường: Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 330%. Có 90% tỷ lệ khiến kẻ địch vào trạng thái Hư Vô trong 2 hiệp. Có 90% tỷ lệ vào trạng thái Phong Ngục trong 2 hiệp. Đưa đồng minh vào trạng thái Khóa Hồn trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng tăng ích của 3 kẻ địch bất kỳ. Áp dụng cho đồng minh mang ngũ hành Lôi trạng thái Hồi Phục hệ số 90% trong 2 hiệp. Đưa hàng đầu/giữa đồng minh vào trạng thái Phá Phong trong 2 hiệp.

  • Kỹ năng nộ: Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 90% tỷ lệ gây Giam Cầm trong 2 hiệp và 90% tỷ lệ gây Độc (DOT hệ số 120%) trong 3 hiệp. Xóa toàn quân ta hiệu ứng bất lợi. Áp dụng cho hàng đầu/giữa đồng minh Thuẫn Cuồng Nộ trong 3 hiệp. Giảm toàn quân địch 40% tỷ lệ kháng bạo và 50% tỷ lệ hồi phục trong 3 hiệp.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hư Vô: Không thể hành động. Không nhận sát thương từ kỹ năng, chỉ nhận sát thương từ đòn đánh thường. Giảm 30% tỷ lệ tổn thương và 30% tỷ lệ miễn thương. Không thể xua tan.

Khóa Hồn: Không thể hồi nộ. Tăng 15% tỷ lệ thành công khống chế và 15% kháng khống chế. Không thể xua tan.

Hồi Phục: Hồi HP khi đến lượt.

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan.

Giam Cầm và Phong Ngục: CC cứng

Độc/Thiêu Đốt/Tổn Thất Thể Lực/Kịch Độc/Thương Mạch/Chảy Máu/Quy Nhất/Đồng Nhất/Bạo Liệt/Thiêu Cháy: DOT mềm

Phẫn Diệt: DOT cứng

Thuẫn Cuồng Nộ: Sát thương gây ra thêm 30%. Không thể xua tan.

Siêu Né: Né sát thương. Có thể xóa.

Độc Phong: Không thể hành động. Trừ 30% HP hiện tại. Không thể xua tan

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn. Không thể xua tan

Last updated