Shadow Sasuke

  • Lực tay: 30.000 (30%)

  • Nhanh nhẹn: 27.000 (27%)

  • Tinh thần: 27.000 (27%)

  • Thể lực: 310.000 (31%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 79% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm địch 49% tốc độ, tăng phe ta 30% lực công và 30% HP. Bản thân có 50% kháng khống chế. Bỏ qua 30% lực công của kẻ địch. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Choáng kẻ tấn công trong 1 hiệp. Miễn dịch Phản Thương, Mù và Chủng Tử Vong.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả địch với hệ số 380%. Áp dụng Chảy Máu (DOT hệ số 100%) trong 2 hiệp. Đưa bản thân vào trạng thái Thiên Thủ (bỏ qua tấn công của địch, không thể xua tan) trong 1 hiệp. Giảm địch 20% phòng ngự trong 2 hiệp. Tăng phe ta 60% phá kích (có thể phá giới hạn) trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng đội 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Choáng: CC mềm

Mù: CC cứng

Chảy Máu: DOT mềm

Thiên Thủ: Không nhận sát thương. Không thể xóa

Last updated