Chino

  • Lực tay: 26.000 (26%)

  • Nhanh nhẹn: 23.000 (23%)

  • Tinh thần: 23.000 (23%)

  • Thể lực: 280.000 (28%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 75% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, Giảm quân địch 46% tốc độ, tăng hàng đầu/giữa đồng minh 40% HP và hàng sau đồng minh 30% tỷ lệ tổn thương. Bản thân có 40% kháng khống chế. Sau khi chết, có 60% cơ hội áp dụng Chủng Tử Vong lên 1 kẻ thù bất kì. Miễn dịch với Giảm Nộ và Chủng Tử Vong.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 330%. Có 80% tỷ lệ gây Điểm Huyệt kẻ địch trong 2 hiệp và giảm hàng sau quân địch 50 nộ. Tăng đồng minh 30% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp. Áp dụng Siêu Né cho 1 đồng minh trong 1 hiệp. Giảm kẻ địch 20% lực công và 40% tỷ lệ hợp kích trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Điểm Huyệt: CC mềm

Siêu Né: Né sát thương, có thể xóa

Last updated