Deidara&Sasori

  • Lực tay: 14.000 (12%)

  • Nhanh nhẹn: 15.000 (13%)

  • Tinh thần: 15.000 (13%)

  • Thể lực: 120.000 (15%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 50% tốc độ, 35% tỷ lệ tổn thương và 35% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 35% tốc độ, tăng HP của hàng giữa/đầu thêm 50% và giảm hàng sau kẻ địch 35% lực công. Khi ninja này chết, ngẫu nhiên áp dụng Tử Vong Chủng cho 1 kẻ địch và 50% áp dụng Tử Vong Chủng cho kẻ địch khác. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ Choáng kẻ tấn công trong 1 hiệp. Miễn nhiễm Giảm Nộ và Hỗn Loạn.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ thù với hệ số 300%. Giảm kẻ địch 50 điểm nộ, áp dụng Siêu Né cho hàng đầu đồng minh trong 1 hiệp. Giảm kẻ địch 20% tỷ lệ hợp kích và tỷ lệ cứu viện trong 1 hiệp. Giảm khả năng hồi phục của kẻ thù đi 70% trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 50 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Last updated