Pain

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +56,500

106

Dây Chuyền

Lực Tay +56,500

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +56,500

106

Hộ Phù

Tinh Thần +56,500

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +56,500

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +56,500

106

Găng Tay

Thể Lực +565,000

106

Nhẫn

Thể Lực +565,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Lực tay +30000. Nhạy bén +30000. Lực công +30%.

Tinh thần +30000. Nhạy bén +30000. Tỷ lệ thành công khống chế +25%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Miễn dịch giảm thủ +20%. Giảm thủ địch +20%.

Giảm công địch +25%. Miễn dịch giảm thủ +20%. Giảm thủ địch +20%.

Full Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +50%. Tỷ lệ miễn thương +40%.

Last updated