Pain&Konan

  • Lực tay: 12.000 (10.5%)

  • Nhanh nhẹn: 14000 (12%)

  • Tinh thần: 14000 (12%)

  • Thể lực: 100.000 (13%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm (40%). Bẩm sinh có 48% tốc độ, 30% tỷ lệ miễn thương và 30% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 35% tốc độ và hàng sau đồng minh 15% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Tê Liệt và Choáng.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 60% tỷ lệ gây Mù kẻ địch trong 2 Hiệp. Áp dụng Châm Đốt (DOT hệ số 130%) trong 1 hiệp. Áp dụng Miễn Choáng cho hàng giữa đồng minh trong 2 hiệp. Tăng hàng giữa đồng minh 15% tốc độ và 20% huyễn phòng trong 1 hiệp. Hồi bản thân 60 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Châm Đốt: DOT mềm

Tê Liệt và Choáng: CC mềm

Mù: CC cứng

Last updated