Orochimaru [Boruto]

  • Lực tay: 24.000 (24%)

  • Nhanh nhẹn: 43.000 (43%)

  • Tinh thần: 38.000 (38%)

  • Thể lực: 440.000 (45%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 92% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 40% HP, miễn giảm 30% sát thương sau cùng và 30% lực công. Giảm toàn quân địch 30% tỷ lệ đỡ đòn, 35% tỷ lệ tổn thương. Giảm hàng Đầu/Giữa phe địch 30% lực công. Khi chết hồi sinh với 60% HP (1 lần/1 trận). Bỏ qua địch 150% Phản Thương. Miễn dịch Phong Ngục, Độc Phong, Suy Yếu và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng đồng minh mang ngũ hành Phong, Thổ Thủy 30% tỷ lệ tổn thương.

Kỹ năng

  • Tấn công 1 kẻ địch bất kỳ hệ số 420%. Có 90% tỷ lệ gây Phong Ngục và Chú Giam Cầm hoặc 90% tỷ lệ gây Phong Ấn cho toàn quân địch trong 2 hiệp. Khiến kẻ địch thấp máu nhất vào trạng thái Độc Phong trong 2 hiệp. Đưa hàng Đầu/Giữa đồng minh vào trạng thái Bạo Viêm trong 2 hiệp. Đưa hàng Sau đồng minh vào trạng thái Phong Độn hệ số 10% trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng tăng ích của toàn quân địch. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Phong Ngục: CC cứng

Phong Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)].

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xóa.

Độc Phong: Không thể hành động. Trừ 30% HP hiện tại. Không thể xóa.

Bạo Viêm: Tăng 30% tỷ lệ tổn thương và sát thương sau cùng. Không thể xóa.

Phong Độn: Miễn dịch công địch. Không thể xóa

Last updated