Guren

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +64,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +64,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +64,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +64,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +64,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +64,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +64,000

106

Đai

No Limit

thể lực +640,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +10000. Giảm phe địch tỷ lệ thành công khống chế +20%. Tỷ lệ tổn thương +20%.

  • 4 món: Nhạy bén +22000. Lực công +20%. Tỷ lệ tổn thương +20%. Tỷ lệ miễn thương +20%. Miễn dịch Suy Yếu +99%.

  • 6 món: Nhạy bén +25000. HP+30%. Giảm công địch +30%. Sau khi bị tấn công, đưa đồng minh mang ngũ hành Thủy vào trạng thái Phá Phong (Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan) trong 2 hiệp.

Last updated