Zabuza&Haku

  • Lực tay: 22.000 (22%)

  • Nhanh nhẹn: 20000 (20%)

  • Tinh thần: 20000 (20%)

  • Thể lực: 250.000 (25%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 65% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 42% tốc độ, tăng quân ta 30% tỷ lệ tổn thương và 30% HP. Khi bị tấn công, có 60% tỷ lệ xóa hiệu ứng bất lợi của bản thân. Miễn nhiễm Băng Phong, Choáng và Bỏ qua Siêu Né

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 330%. Có 60% tỷ lệ Băng Phong hoặc Nguyền Rủa kẻ địch trong 2 hiệp. Tăng đồng minh 30% tốc độ và 30% phòng thủ trong 2 hiệp. Giảm kẻ địch 30% tỷ lệ miễn thương và 30% tỷ lệ hợp kích trong 2 hiệp. Hồi bản thân 100 nộ, hồi đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Nguyền Rủa và Choáng: CC mềm

Băng Phong: CC cứng

Siêu Né: Né sát thương, có thể xóa

Last updated