Summer Kushina

  • Lực tay: 42000 (42%)

  • Nhanh nhẹn: 40000 (40%)

  • Tinh thần: 25000 (25%)

  • Thể lực: 430000 (43%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 30% lực công, 40% HP và 31% tỷ lệ tổn thương. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy Lôi 10% tỷ lệ thành công khống chế và 25% tỷ lệ bạo kích. Tăng đồng minh mang ngũ hành Phong Hỏa 25% tỷ lệ thành công khống chế và 50% tỷ lệ chính xác. Giảm toàn quân địch 35% tỷ lệ đỡ đòn và giảm bản thân 50% tỷ lệ đỡ đòn. Khi tấn công, bỏ qua địch 10% Giảm Công Địch. Bản thân bỏ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Bỏ qua Siêu Né. Miễn dịch Chủng Tử Vong, Hỗn Loạn và Suy Yếu

  • Thức tỉnh lần 1: Miễn dịch Độc Phong và Mê Hoặc. Tăng Naruto đồng minh 20% Kháng Khống Chế.

Kỹ năng

  • Đánh Thường: Tấn công toàn quân địch hệ số 330%. Khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Phong Ấn trong 2 hiệp và có 50% khiến 1 kẻ địch bất kỳ rơi vào trạng thái Cấm Hồi Nộ trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp. Xua tan hiệu ứng tăng ích của phe địch. Hồi HP phe ta hệ số 50%. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

  • Kỹ Năng Nộ: Tấn công toàn quân địch hệ số 300%. Có 90% tỷ lệ khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Mê Hoặc trong 2 hiệp. Đưa 1 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Bá Thể trong 2 hiệp. Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Phong Độn hệ số 8% trong 2 hiệp. Đưa toàn quân ta vào trạng thái Thuẫn Cuồng Nộ trong 2 hiệp. Khiến toàn quân địch không thể nhận hiệu ứng tăng ích trong 2 hiệp. Xua tan hiệu ứng bất lợi cho toàn quân ta. Hồi HP phe ta hệ số 50%. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Phong Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Nghịch Phong: Giảm 30% kháng khống chế và hệ số trị liệu, Không Thể Xua Tan.

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Bá Thể: Miễn dịch hiệu ứng bất lợi. Không thể xua tan.

Phong Độn: Miễn giảm công địch theo %

Thuẫn Cuồng Nộ: Tăng sát thương gây ra thêm 30%. Không thể xua tan.

Last updated