Diêm Vương Hades

  • Lực tay: 45000 (45%)

  • Nhanh nhẹn: 38000 (38%)

  • Tinh thần: 25000 (25%)

  • Thể lực: 420000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 75% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 112% tốc độ, 30% lực công và HP, 30% tỷ lệ tổn thương, 20% sát thương sau cùng và 60% phòng thủ. Giảm toàn quân địch 20% tỷ lệ miễn thương và lực công. Sau khi chết, hồi sinh với 100% HP (1 lần/1 trận). Bản thân có 55% kháng khống chế và bỏ qua 150% Phản Thương. Tấn công bỏ qua địch 15% Giảm Công Địch. Bỏ qua Né Nhanh. Miễn dịch Độc Phong, Suy Yếu và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Bẩm sinh có 20% tỷ lệ bạo kích (có thể đột phá giới hạn). Bỏ qua Siêu Né và miễn dịch Mê Hoặc.

Kỹ năng

  • Đánh Thường: Tấn công toàn quân địch hệ số 300%, gây thêm sát thương xuyên thấu hệ số 50% (Vật Công) với kẻ địch có HP cao nhất. Khiến kẻ địch có HP thấp nhất vào trạng thái Giam Cầm trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng bất lợi cho 2 đồng minh bất kỳ và hiệu ứng tăng ích của 3 kẻ địch bất kỳ. Khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Ngịch Phong và hàng giữa phe địch vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp. Hồi HP phe ta hệ số 50%.

  • Kỹ Năng Nộ: Tấn công toàn quân địch hệ số 360%, gây thêm sát thương hệ số 200% (Vật Công) với kẻ địch có HP thấp nhất. Khiến kẻ địch có HP cao nhất vào trạng thái Mù trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng bất lợi cho 3 đồng minh bất kỳ và hiệu ứng tăng ích của 2 kẻ địch bất kỳ. Có 20% đưa toàn quân ta vào trạng thái Phá Phong trong 2 hiệp. Đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Siêu Né trong 2 hiệp. Cho phe ta hiệu ứng Phục Hồi hệ số 50% trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Né Nhanh: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng. Không thể xóa.

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Độc Phong: Trừ 30% hiện tại. Không thể hành động. Không thể xua tan.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan.

Giam Cầm và Mù: CC cứng

Phục Hồi: Hồi HP khi đến lượt.

Last updated