Minato&Naruto

  • Lực tay: 21.000 (21%)

  • Nhanh nhẹn: 19.000 (19%)

  • Tinh thần: 19.000 (19%)

  • Thể lực: 250.000 (25%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 50% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Bỏ qua phòng thủ của kẻ địch. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 40% tốc độ. Tăng đồng minh 20% lực công và 20% tỷ lệ miễn thương. Sau khi bị tấn công, có 100% tỷ lệ xua tan hiệu ứng bất lợi bản thân và có tỉ lệ cao vào trạng thái Siêu Né trong 1 hiệp. Tấn công bỏ qua Siêu Né.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%, có 70% tỷ lệ gây Hỗn Loạn kẻ địch trong 2 hiệp và giảm kẻ địch 20% tỷ lệ thành công khống chế trong 2 hiệp, tăng đồng minh 20% vật/huyễn phòng trong 2 hiệp, giảm kẻ địch 25% tỷ lệ cứu viện và giảm kẻ địch 10% tốc độ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, hồi đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Last updated