Otsutsuki Kinshiki

  • Lực tay: 23.000 (23%)

  • Nhanh nhẹn: 25.000 (25%)

  • Tinh thần: 25.000 (25%)

  • Thể lực: 250.000 (26%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 75% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, Tăng đồng minh 82% tốc độ, tăng hàng giữa/sau đồng minh 20% lực công, tăng đồng minh 20% phòng thủ, giảm quân địch 30% tỷ lệ miễn thương. Khi bị tấn công, tăng bản thân 20% tốc độ trong 1 hiệp. Miễn dịch Băng Phong và Chủng Tử Vong.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 80% tỷ lệ gây Băng Phong kẻ địch trong 2 hiệp. Có 70% tỷ lệ đưa bản thân vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 1 hiệp. Tăng đồng minh 20% tỷ lệ tổn thương và 30% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp, giảm kẻ địch 50% tỷ lệ cứu viện trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng đội 30 nộ

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Băng Phong: CC cứng

Last updated