Sakon Ukon

  • Lực tay: 30000 (30%)

  • Nhanh nhẹn: 38000 (38%)

  • Tinh thần: 37000 (32%)

  • Thể lực: 450000 (45%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 40% tỷ lệ miễn thương và 30% HP. Tăng đồng minh mang ngũ hành Hỏa lực công lên 50%, tăng đồng minh mang ngũ hành Thổ 60% song phòng và miễn giảm 30% sát thương sau cùng. Giảm toàn quân địch 30% tỷ lệ tổn thương và giảm kẻ địch mang ngũ hành Phong 30% tỷ lệ thành công khống chế. Giảm kẻ địch mang ngũ hành Hỏa 50% lực công. Khi bị tấn công, có 40% đưa đồng minh mang ngũ hành Thổ vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp. Bản thân bỏ qua 150% phản thương. Miễn dịch Phong Ấn, Mê Hoặc và Chủng Tử Vong.

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 300%. Có 100% tỷ lệ gây cho kẻ địch mang ngũ hành Hỏa và ngũ hành Phong vào trạng thái Phong Ấn trong 2 hiệp, Đưa đồng minh mang ngũ hành Hỏa vào trạng thái Phá Phong trong 2 hiệp. Giảm toàn quân địch 30% sát thương sau cùng và giảm kẻ địch mang ngũ hành Hỏa 40% lực công. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

  • Thức Tỉnh Lần 1: Sau khi sử dụng kỹ năng. Gây cho kẻ địch ngũ hành Phong Châm Đốt (DOT) hệ số 150%. Đồng thời gây thêm cho kẻ địch mang ngũ hành Hỏa sát thương hệ số 300%.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Phong Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan

Châm Đốt: DOT mềm

Last updated