Neji&Hinata

  • Lực tay: 19.000 (18%)

  • Nhanh nhẹn: 22.000 (22%)

  • Tinh thần: 22.000 (22%)

  • Thể lực: 230.000 (23%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 65% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 68% tốc độ và 30% tỷ lệ tổn thương, giảm quân địch 25% tỷ lệ miễn thương. Với mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 8% tỷ lệ miễn thương và tỷ lệ tổn thương. Miễn nhiễm với Cấm Kỹ, Choáng và Tử Vong Chủng.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 50% tỷ lệ gây Choáng hoặc Cấm Kỹ kẻ địch trong 2 hiệp. Áp dụng cho đồng minh trạng thái trị liệu hệ số 50% trong 2 hiệp. Tăng đồng minh bất kỳ 50% tốc độ trong 1 hiệp, tăng hàng sau 25% lực công trong 2 hiệp. Giảm hàng sau kẻ địch 30% tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp, giúp cho hàng đầu/giữa đồng minh miễn dịch Chủng Tử Vong trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, hồi đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Cấm Kỹ (CC mềm): Không thể tung kỹ năng

Choáng: CC mềm

Last updated