Huy Dạ

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +44,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +44,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +44,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +44,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +46,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +46,000

106

Găng Tay

Thể Lực +460,000

106

Nhẫn

Thể Lực +460,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Lực công +10%. Tỷ lệ thành công khống chế +30%.

Lực công +10%. Tỷ lệ tổn thương +40%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Lực công +10%. Tỷ lệ hợp kích +20%.

Lực công +10%. Tỷ lệ miễn thương +30%.

Full Set Bonus

Giảm thủ địch +30%

Last updated