Hidan

  • Lực tay: 25.000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 40.000 (40%)

  • Tinh thần: 36.000 (36%)

  • Thể lực: 440.000 (44%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn tinh thần, nhạy bén và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận tăng toàn quân 116% tốc độ, 40% HP, 25% lực công, miễn giảm 15% sát thương sau cùng, tăng hàng đầu và giữa đồng minh 35% tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn). Giảm hàng đầu/giữa/sau quân địch lần lượt 25/50/30% tỷ lệ tổn thương. Sau khi chết, hồi sinh với 80% HP (kích hoạt 1 lần/1 trận). Miễn dịch 30% sát thương xuyên thấu và tăng HP bản thân thêm 30%. Miễn dịch Phong Ấn, Mù và Tử Vong Chủng.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng cho đồng minh mang ngũ hành HỏaThổ 25% kháng khống chế

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 350%, khiến toàn quân địch dính Chảy Máu (DOT hệ số 120%). Có 90% tỷ lệ khiến kẻ địch Hỗn Loạn, có 100% tỷ lệ khiến kẻ địch Tàn Phế và Băng Phong trong 2 hiệp. Khiến hàng giữa kẻ địch vào trạng thái không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Tăng hàng đầu đồng minh 40% tốc độ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Phong Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Chảy Máu: DOT mềm

Mù, Tàn Phế và Băng Phong: CC cứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Last updated