4th Kazekage

  • Lực tay: 25.000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 30.000 (30%)

  • Tinh thần: 30.000 (30%)

  • Thể lực: 310.000 (31%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 10% tốc độ và 20% tỷ lệ chính xác.

  • Thức Tỉnh Lần 1: Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 78% tốc độ, 35% tỷ lệ thành công khống chế, 30% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 96% tốc độ, hàng giữa/sau phe ta 20% HP và hàng giữa 50% phòng thủ. Sau khi bị tấn công, tăng bản thân 60% tốc độ và giảm hàng giữa/sau phe địch 30% tỷ lệ bạo kích và 20% hợp kích trong 2 hiệp. Miễn dịch Giảm Nộ, Phong Ngục và Hỗn Loạn

Kỹ Năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 300%. Giảm địch 30% tốc độ và 70% tỷ lệ chính xác trong 3 hiệp. Có tỷ lệ cao gây khống chế hàng sau phe địch.

  • Thức Tỉnh Lần 1: Tấn công hàng giữa phe địch hệ số 400%. Có 80% tỷ lệ gây Giam Cầm và Cấm Kỹ trong 2 hiệp. Giảm hàng giữa phe địch 40% tỷ lệ hợp kích và 30% tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp. Tăng hàng giữa phe ta 30% lực công và có 40% đưa hàng giữa phe ta vào trạng thái Siêu Né trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Giam Cầm và Phong Ngục: CC cứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường).

Last updated