Orochimaru

  • Lực tay: 33.000 (32%)

  • Nhanh nhẹn: 29.000 (30%)

  • Tinh thần: 29.000 (30%)

  • Thể lực: 340.000 (34%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 5% tỷ lệ miễn thương

  • Thức Tỉnh Lần 1: Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 82% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm toàn quân địch 51% tốc độ, 40% tỷ lệ hợp kích và 30% lực công. Miễn dịch Chủng Tử Vong và Giảm Nộ.

Kỹ Năng

  • Tấn công hàng sau phe địch hệ số 175%. Giảm địch 20% phòng thủ trong 2 hiệp.

  • Thức Tỉnh Lần 1: Tấn công hàng giữa phe địch hệ số 400%. Áp dụng Độc (DOT hệ số 120%) cho hàng giữa phe địch và giảm toàn quân địch 80% khả năng trị liệu trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Độc: DOT mềm

Last updated