Kurotsuchi

  • Lực tay: 22000 (22%)

  • Nhanh nhẹn: 38000 (38%)

  • Tinh thần: 40000 (40%)

  • Thể lực: 450000 (45%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 30% HP, 40% tỷ lệ miễn thương và 40% phòng thủ. Miễn giảm hàng giữa/sau đồng minh 30% sát thương Xuyên Thấu. Giảm hàng sau kẻ địch 20% tỷ lệ thành công khống chế. Sau khi bị tấn công, hồi HP đồng minh hệ số 40% và có 30% đưa bản thân và hàng đầu đồng minh vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp. Bản thân bỏ qua 40% phòng thủ của kẻ địch. Miễn dịch Hỗn Loạn, Mê Hoặc và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Khi bị tấn công, có 50% tỷ lệ xóa hiệu ứng bất lợi bản thân. Miễn dịch Giam Cầm.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 250%. Có 90% tỷ lệ gây Giam Cầm hoặc Băng Phong và Thạch Hóa hoặc Băng Hoại trong 2 hiệp. Khiến hàng sau phe địch vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp, giảm phe địch 30% lực công và 30% tỷ lệ hợp kích trong 2 hiệp. Tăng hàng sau đồng minh 200% phòng thủ trong 2 hiệp. Xóa toàn quân địch hiệu ứng tăng ích. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Giam Cầm và Băng Phong: CC cứng

Thạch Hóa (CC mềm): Không thể hành động, không nhận sát thương.

Băng Hoại: CC mềm

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Last updated