Indra

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +44,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +44,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +44,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +42,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +42,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +42,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +44,000

106

Đai

No Limit

thể lực +440,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ miễn thương +30%. HP +20%.

  • 4 món: Nhạy bén +18000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Lực công +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +30000. Tỷ lệ thành công khống chế +40%. Sau khi giải phóng kỹ năng, khiến địch dính Độc (DOT hệ số 80%) trong 2 hiệp.

Last updated