Kimimaro Chú Ấn

  • Lực tay: 30.000 (31%)

  • Nhanh nhẹn: 27.000 (28%)

  • Tinh thần: 27.000 (28%)

  • Thể lực: 320.000 (32%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 80% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 98% tốc độ và 30% HP. Giảm địch 35% tỷ lệ miễn thương. Mỗi 10% HP mất, sẽ tăng phe ta 10% tỷ lệ tổn thương. Bản thân có 50% kháng khống chế. Miễn dịch Giảm Nộ, Băng Phong và Tử Vong Chủng.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả địch với hệ số 300%. Có 80% tỷ lệ gây Băng Phong địch trong 2 hiệp, xóa hiệu ứng bất lợi phe ta, gây thêm Sát Thương Xuyên Thấu hệ số 120%. Tăng bản thân 500% phòng ngự trong 2 hiệp. hồi bản thân 50 nộ, đồng đội 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Tê Liệt và Đuổi: CC mềm

Băng Phong: CC cứng

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Last updated