Giáng Sinh

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +9,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +9,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +9,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +5,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +5,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +9,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +9,000

106

Đai

No Limit

thể lực +60,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +3000. Tỷ lệ tổn thương +20%.

  • 4 món: Nhạy bén +3000. Tỷ lệ miễn thương +20%.

  • 6 món: Nhạy bén +4000. Giảm công địch +30%.

Last updated