Mekansm

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +61.500

106

Dây Chuyền

Lực Tay +61.500

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +61.500

106

Hộ Phù

Tinh Thần +61.500

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +61.500

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +61.500

106

Găng Tay

Thể Lực +615.000

106

Nhẫn

Thể Lực +615.000

Set Bonus

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Tỷ lệ tổn thương +30%. Tỷ lệ miễn thương +15%.

Kháng khống chế +30%. Lực công +25%. Tỷ lệ miễn thương +15%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Tỷ lệ tổn thương +30%. HP +15%.

Kháng khống chế +20%. Sau khi tấn công, sát thương thêm +20%. HP +15%

Full Set Bonus

Giảm công địch +25%. Lực công +15%. Sau khi tung kỹ năng, khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp.

Last updated