Baryon Naruto

  • Lực tay: 25000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 40000 (40%)

  • Tinh thần: 38000 (38%)

  • Thể lực: 420000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 30% tỷ lệ miễn thương và 30% HP. Tăng hàng giữa/sau 25% tỷ lệ hợp kích và hàng giữa 30% lực công. Giảm toàn quân địch 30% tỷ lệ đỡ đòn, giảm hàng đầu/giữa quân địch 30% miễn giảm sát thương sau cùng và hàng giữa/sau quân địch 30% lực công. Bỏ qua 150% Phản Thương. Miễn dịch Phong Ngục, Băng Phong và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Giảm bản thân 30% HP. Khi ninja đồng minh (trừ bản thân) tấn công, bỏ qua địch 40% phòng thủ. Miễn dịch Độc Phong.

Kỹ năng

  • Tấn công hàng đầu/giữa/sau quân địch hệ số lần lượt 200%/400%/200%. Có 90% tỷ lệ gây Phong Ngục và có 90% tỷ lệ gây Giam Cầm hoặc Nguyền Ấn cho toàn quân địch trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp. Đưa hàng đầu/giữa đồng minh vào trạng thái Bạo Viêm trong 2 hiệp và xóa hiệu ứng bất lợi cho toàn quân ta. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Bạo Viêm: Tăng 30% tỷ lệ tổn thương và sát thương sau cùng. Không thể xóa

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Băng Phong, Phong Ngục và Giam Cầm: CC cứng

Nguyền Ấn (CC cứng): Không thể tung kỹ năng.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Last updated