Lốc Xoáy

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +49,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +49,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +49,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +49,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +51,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +51,000

106

Găng Tay

Thể Lực +500,000

106

Nhẫn

Thể Lực +500,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

HP +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, có 90% tỷ lệ gây Phong Ngục (CC cứng) cho 1 kẻ địch bất kỳ trong 1 hiệp.

Tỷ lệ tổn thương +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, có 90% tỷ lệ gây Giam Cầm (CC cứng) cho 1 kẻ địch bất kỳ trong 1 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Lực công +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, có 110% tỷ lệ gây Cấm Kỹ (CC mềm) cho 1 kẻ địch bất kỳ trong 1 hiệp.

Giảm công địch +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, có 110% gây Hỗn Loạn cho 1 kẻ địch bất kỳ trong 1 hiệp.

Full Set Bonus

Giảm công địch +5%. Tỷ lệ hợp kích bản thân -40%.

Last updated