Christmas Mito

  • Lực tay: 25.000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 40.000 (40%)

  • Tinh thần: 38.000 (38%)

  • Thể lực: 420.000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn tinh thần, nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận tăng toàn quân 116% tốc độ, 35% HP và 30% lực công. Giảm toàn quân địch 30% lực công. Giảm quân địch mang ngũ hành Hỏa, Phong, Thổ 15% kháng khống chế và tỷ lệ thành công khống chế. Bản thân tăng thêm 30% HP, bỏ qua địch 10% lực công và 150% Phản Thương. Đánh bỏ qua Siêu Né. Miễn nhiễm Tử Vong Chủng, Hỗn Loạn và Mê Hoặc.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng bản thân 20% phòng thủ và 30% tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn)

Kỹ năng

  • Đánh Thường: Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 350%. Đưa hàng đầu đồng minh vài trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp và có 50% tỷ lệ đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp. Khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Giam Cầm trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ và trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp và giải hiệu ứng bất lợi cho 2 đồng minh bất kỳ. Có 110% tỷ lệ gây Hỗn Loạn cho hàng đầu phe địch. Hồi đồng minh HP hệ số 100%.

  • Kỹ năng nộ: Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%, đưa tất cả đồng minh vào trạng thái Phá Phong trong 4 hiệp. Xóa hiệu ứng tăng ích của toàn quân địch.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Nghịch Phong: Giảm 30% Kháng Khống Chế và hệ số Hồi Phục. Không thể xua tan

Giam Cầm: CC cứng

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan.

Last updated