Indra&Ashura

  • Lực tay: 24.000 (24%)

  • Nhanh nhẹn: 44.000 (44%)

  • Tinh thần: 38.000 (38%)

  • Thể lực: 440.000 (44%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 92% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 116% tốc độ, 40% HP, 30% lực công và 40% bỏ qua thủ địch. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy, Phong Lôi 35% tỷ lệ tổn thương. Giảm toàn quân địch 30% tỷ lệ đỡ đòn và 25% tỷ lệ tổn thương. Giảm hàng giữa/đầu phe địch 30% lực công. Với mỗi 10% HP mất, giảm toàn quân địch 6% phòng thủ. Bỏ qua địch 150% Phản Thương. Miễn dịch Tàn Phế, Độc Phong, Suy Yếu và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Giảm Hashidara&Madara đồng minh 10% tỷ lệ miễn thương và tăng Hokage Đệ Thất 30% tỷ lệ tổn thương

Kỹ năng

  • Tấn công 1 kẻ địch bất kỳ với hệ số 420%. Có 90% tỷ lệ khiến toàn quân địch vào trạng thái Chú Giam Cầm và Băng Phong trong 2 hiệp. Đưa hàng đầu/giữa đồng minh vào trạng thái Bạo Viêm trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Thực trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng tăng ích của toàn quân địch. Hồi đồng minh 68 nộ, bản thân 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Tàn Phế: CC cứng

Băng Phong: CC cứng

Chú Giam Cầm: CC cứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xóa.

Độc Thực: Giảm tỷ lệ miễn thương và miễn giảm sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Bạo Viêm: Tăng 30% tỷ lệ tổn thương và sát thương sau cùng. Không thể xóa.

Last updated