Tenten Kỳ Bảo

  • Lực tay: 19.000 (19%)

  • Nhanh nhẹn: 17.000 (17%)

  • Tinh thần: 17.000 (17%)

  • Thể lực: 210.000 (21%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 60% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Bỏ qua kẻ địch 40% phòng thủ. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 38% tốc độ và 30% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, 70% xóa hiệu ứng bất lợi của bản thân. Khi chết, gây Choáng tất cả kẻ địch trong 1 hiệp. Miễn nhiễm với Mù và Giam Cầm.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 60% tỷ lệ gây Tê Liệt hoặc Đuổi kẻ địch trong 2 hiệp. Tăng đồng minh 25% lực công trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng bất lợi cho 2 đồng minh ngẫu nhiên, tự hồi máu bản thân hệ số 120%. Giảm kẻ địch 20% tỷ lệ tổn thương và 30% tỷ lệ cứu viện trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, hồi đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Tê Liệt và Đuổi: CC mềm

Mù và Giam Cầm: CC cứng

\

Last updated