Xích Nguyệt

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +14,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +14,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +14,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +14,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +15,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +15,000

106

Găng Tay

Thể Lực +150,000

106

Nhẫn

Thể Lực +150,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ thành công khống chế +20%.

Nhạy bén +12000.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%.

Tỷ lệ miễn thương +20%.

Last updated