Sakura

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +53500

106

Dây Chuyền

Lực Tay +53500

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +53500

106

Hộ Phù

Tinh Thần +53500

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +55000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +55000

106

Găng Tay

Thể Lực +540000

106

Nhẫn

Thể Lực +540000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +20%. Sau khi bị tấn công, giảm toàn phe địch tỷ lệ thành công khống chế 25% trong 2 hiệp.

HP +25%. Sau khi bị tấn công, giảm toàn quân địch 20% lực công trong 2 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +20%. Sau khi bị tấn công, giảm 20% tỷ lệ tổn thương của toàn phe địch trong 2 hiệp.

HP +25%. Sau khi bị tấn công, giảm 25% hệ số kỹ năng của tất cả kẻ địch trong 2 hiệp.

Full Set Bonus

Giảm công địch +20%. Sau khi bị tấn công, có 50% đưa bản thân vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp.

Last updated