Ám Mạc

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +30,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +30,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +30,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +28,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +28,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +30,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +30,000

106

Đai

No Limit

thể lực +340,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +12000. Tỷ lệ miễn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +16000. HP +30%. Sau khi bị tấn công, có 40% xóa hiệu ứng bất lợi bản thân.

  • 6 món: Nhạy bén +22000. Với mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 6% tỷ lệ tổn thương và tỷ lệ miễn thương. Sau khi giải phóng kỹ năng, xóa hiệu ứng bất lợi cho 2 đồng minh bất kì.

Last updated