Thanh Minh

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +24,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +24,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +24,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +24,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +28,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +28,000

106

Găng Tay

Thể Lực +300,000

106

Nhẫn

Thể Lực +300,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +15%.

Tỷ lệ tổn thương +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng tăng Hàng Giữa phe ta 20% tỷ lệ thành công khống chế trong 2 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ hợp kích +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +15%.

Tỷ lệ cứu viện +20%. Giảm công địch +30%.

Last updated