Goku

  • Lực tay: 33.000 (33%)

  • Nhanh nhẹn: 29.000 (29%)

  • Tinh thần: 29.000 (29%)

  • Thể lực: 350.000 (35%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 80% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 40% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 102% tốc độ, 20% lực công và 30% tỷ lệ tổn thương. Tăng HP hàng Đầu/Giữa/Sau lần lượt 50%/30%/30%. Khi bị tấn công, có 25% giảm địch 30 điểm nộ và có 60% gây Phản Thương hệ số 200% máu đã mất. Bỏ qua địch 50% tỷ lệ thành công khống chế. Miễn dịch Giam Cầm, Giảm Nộ và Chủng Tử Vong.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 360%. Hồi HP đồng minh hệ số 120% và xóa hiệu ứng bất lợi cho toàn quân. Tăng toàn quân 30% phòng thủ và tỷ lệ cứu viện. Giảm phòng thủ hàng Đầu/Giữa/Sau địch lần lượt 50%/40%/30%. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Giam Cầm: CC cứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Last updated