Itachi Huyễn Thần

  • Lực tay: 33.000 (32%)

  • Nhanh nhẹn: 29.000 (30%)

  • Tinh thần: 29.000 (30%)

  • Thể lực: 340.000 (34%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 8% tỷ lệ miễn thương và tỷ lệ nhỏ hợp kích.

  • Thức Tỉnh Lần 1: Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 82% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm phe địch 52% tốc độ và 25% lực công. Tăng hàng đầu/giữa phe ta 40% HP và hàng sau phe ta 30% lực công. Bản thân bỏ qua địch 40% phòng thủ và 40% tỷ lệ thành công khống chế. Miễn dịch Chủng Tử Vong và Giảm Nộ.

Kỹ Năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 175%. Giảm địch 15% phòng thủ trong 3 hiệp. Hồi 25 nộ.

  • Thức Tỉnh Lần 1: Tấn công toàn quân địch hệ số 350%. Có 90% tỷ lệ gây Nguyệt Độc cho kẻ địch trong 2 hiệp. Áp dụng Chích Diệm (DOT hệ số 120%) cho kẻ địch trong 2 hiệp. Đưa hàng đầu đồng minh và bản thân vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp. Giảm địch 30% phòng thủ trong 2 hiệp. Tăng phe ta 40% tỷ lệ hợp kích trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chích Diệm: DOT mềm.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Nguyệt Độc: CC mềm

Last updated