Arcane

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +61.000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +61.000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +61.000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +61.000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +61.000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +61.000

106

Găng Tay

Thể Lực +610.000

106

Nhẫn

Thể Lực +610.000

Set Bonus

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +35%. Tỷ lệ miễn thương +40%. HP +10%.

Kháng khống chế +30%. Miễn giảm sát thương sau cùng +30%. HP+10%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Vật/Huyễn phòng +50%. HP +10%.

Kháng khống chế +20%. Giảm công địch +20%. HP +10%.

Full Set Bonus

HP +40%. Tỷ lệ miễn thương +30%.

Last updated