Huyết Nha

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +43,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +43,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +43,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +43,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +44,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +44,000

106

Găng Tay

Thể Lực +440,000

106

Nhẫn

Thể Lực +440,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Nhạy bén +12000. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +25%.

Tỷ lệ tổn thương 30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +25%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ hợp kích +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +25%.

Tỷ lệ miễn thương +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +25%.

Last updated