Hội Quán

- Chức năng mới hội quán Ninja có 2 tính năng chính

+ Tính năng hội quán

- Nhân vật đạt lever 90 mở Hội quán

- Cấp hội quán căng cao, thuộc tính cơ bản tăng cũng như tỉ lệ thuộc tính cơ bản

- Đá thăng bậc thiên phú có thể mua ở shop vĩ thú chiến (giới hạn ngày 5 viên)

Shop Vĩ Thú

+ Tính năng tẩy luyện

- Mở khóa ô tẩy luyện cần hội quán và bát môn độn giáp đạt yêu cầu

- Cấp ô tẩy luyện càng cao, Ninja làm mới ra càng mạnh

- Làm mới ra thiên phú mới, sau khi trang bị sẽ thay thế thiên phú vốn có, nhấp gỡ sẽ trở thành thiên phú ban đầu

- Đá tẩy luyện thiên phú có thể mua trong cửa hàng (mục đổi)

Cửa Hàng

Những Thiên Phú có thể tẩy luyện được

Lưu Ý: Thiên phú tăng tốc độ sẽ không có tác dụng

Sakura Bách Hào Thuật

- Tăng lượng lớn lực tay và tỷ lệ bạo kích theo phần trăm

Sakura

- Tăng lượng lớn lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 10% tỷ lệ tổn thương và 5% tỷ lệ hợp kích

Jiraiya Cóc

- Tăng lượng lớn nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 15% tốc độ

Ginkaku

- Tăng lượng lớn nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 15% tốc độ và 10% tỷ lệ tổn thương

Sakura Ánh Sao

- Bẩm sinh có 95% tỷ lệ tổn thương

Susanoo Itachi

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 15% tốc độ và 20% tỷ lệ đỡ đòn. Miễn dịch Choáng

Bát Môn Gai

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 15% tốc độ, 10% tỷ lệ tổn thương và 15% tỷ lệ hợp kích

Thuấn Thân Shisui

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 15% tốc độ và 15% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Choáng

Susanoo Kakashi

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 20% tốc độ và 15% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Choáng

Thánh Nữ Kaguya

- Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 25% tốc độ và 20% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Choáng và Cấm Kỹ

Asura Naruto

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 25% tốc độ, 15% tỷ lệ miễn thương và 20% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, giảm phe địch 10% tốc độ và phòng thủ. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Choáng kẻ tấn công trong 1 hiệp. Miễn dịch Cấm Kỹ và Thạch Hóa

Otsutsuki Hamura

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 30% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương, 15% tỷ lệ miễn thương và 50% tỷ lệ hợp kích. Khi ninja này lên trận, tăng hàng sau phe ta 30% phòng thủ. Tăng hàng giữa phe ta và bản thân 30% HP. Khi bị tấn công, nếu HP bản thân cao hơn kẻ tấn công thì tăng bản thân 20% phòng thủ. Miễn dịch Choáng và Giảm Nộ

Nữ Thần Nhãn

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 30% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương và 20% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 30% lực công. Tăng hàng giữa đồng minh 40% huyễn phòng và 20% vật phòng. Với mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 3% tỷ lệ miễn thương. Bỏ qua Siêu Né. Miễn dịch Choáng và Điểm Huyệt

Bão Cát Garra

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 35% tốc độ, 25% tỷ lệ tổn thương và 25% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 15% tốc độ. Khi chết, gây sát thương hệ số 200% lên toàn quân địch. Miễn dịch Thạch Hóa và Điểm Huyệt

Naruto & Hinata

- Tăng lực tay và nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 40% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương và 25% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 20% tốc độ và 30% lực công. Với mỗi 15% HP mất, tăng bản thân 6% tỷ lệ miễn thương. Miễn nhiễm Choáng, Thạch Hóa và Chấn Nhiếp

Kakashi & Gai

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 45% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương và 35% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 25% tốc độ, 20% tỷ lệ miễn thương và giảm hàng sau kẻ địch 30% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, gây Choáng kẻ tấn công trong 1 hiệp. Miễn nhiễm với Tê Liệt, Giảm Nộ và Chấn Nhiếp

Uế Thổ Hashirama

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 50% tốc độ, 35% tỷ lệ miễn thương và 40% tỷ lệ tổn thương. Bỏ qua địch 30% phòng thủ. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 35% tốc độ và 10% tỷ lệ tổn thương. Với mỗi 10% HP mất, tăng 2% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, tăng bản thân 15% tốc độ trong 1 hiệp và có 80% hồi 50 nộ. Miễn dịch Mù và Cấm Kỹ

Minato & Kushina

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 50% tốc độ, 35% tỷ lệ tổn thương và 40% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 30% tốc độ và hàng sau quân địch 20% huyễn phòng. Tăng HP của hàng giữa/sau lên 30%. Khi bị tấn công, có 70% xóa hiệu ứng bất lợi của bản thân. Miễn dịch Giảm nộ và Mù

Tenten Kỳ Bảo

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 60% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Bỏ qua kẻ địch 40% phòng thủ. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 38% tốc độ và 30% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, 70% xóa hiệu ứng bất lợi của bản thân. Khi chết, gây Choáng tất cả kẻ địch trong 1 hiệp. Miễn nhiễm với Mù và Giam Cầm

Haku & Zabuza

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 65% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 42% tốc độ, tăng quân ta 30% tỷ lệ tổn thương và 30% HP. Khi bị tấn công, có 60% tỷ lệ xóa hiệu ứng bất lợi của bản thân. Miễn nhiễm Băng Phong, Choáng và Bỏ qua Siêu Né

Chino

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 75% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 46% tốc độ, tăng hàng đầu/giữa đồng minh 40% HP và hàng sau đồng minh 30% tỷ lệ tổn thương. Bản thân có 40% kháng khống chế. Sau khi chết, có 60% cơ hội áp dụng Chủng Tử Vong lên 1 kẻ thù bất kì. Miễn dịch với Giảm Nộ và Chủng Tử Vong

A-B Combo

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 77% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, Tăng đồng minh 90% tốc độ đồng minh và 30% tỷ lệ miễn thương, Tăng hàng giữa/sau HP thêm 30%. Bỏ qua Siêu Né. khi bị tấn công, có 50% tỷ lệ xóa hiệu ứng bất lợi trên bản thân. Miễn dịch với Mù và Chủng Tử Vong

Tử Môn Gai

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 78% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, Giảm quân địch 48% tốc độ và hàng sau quân địch 25% lực công. Tăng hàng giữa/sau HP thêm 30%. Bản thân có 40% kháng khống chế. Khi chết, có 90% tỷ lệ gây Hỗn Loạn kẻ địch trong 2 hiệp. Miễn nhiễm với Cấm Hồi Nộ và Băng Phong

Shadow Sasuke

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 79% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm địch 49% tốc độ, tăng phe ta 30% lực công và 30% HP. Bản thân có 50% kháng khống chế. Miễn 30% bỏ qua lực công của kẻ địch. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Choáng kẻ tấn công trong 1 hiệp. Miễn dịch Phản Thương, Mù và Chủng Tử Vong

Naruto Đệ 7

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 55% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 25% lực công. Tăng đồng minh 50% tốc độ và tăng hàng giữa/sau đồng minh 40% HP. Bản thân bỏ qua 30% tỷ lệ thành công khống chế của kẻ địch. Khi chết, kích hoạt 1 lượt sát thương gây sát thương hệ số 200% lên tất cả kẻ địch. Miễn nhiễm Mù và bỏ qua Siêu Né

Chú Ấn Kimimaro

- Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 80% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 98% tốc độ và 30% HP. Giảm địch 35% tỷ lệ miễn thương. Mỗi 10% HP mất, sẽ tăng phe ta 10% tỷ lệ tổn thương. Bản thân có 50% kháng khống chế. Miễn dịch Giảm Nộ, Băng Phong và Tử Vong Chủng

Dị Fuguki

- Tăng lượng lớn tốc độ và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có tốc độ 78%, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm 44% tốc độ của kẻ thù và lực công 30%, và tăng tất cả đồng minh 30% HP. Mỗi 10% HP mất, tăng 6% tỷ lệ miễn thương. Miễn nhiễm với Sốc, Thạch Hóa và Choáng

Dị Mifune

- Tăng lượng lớn lực tay và tốc độ. Bẩm sinh có 80% tốc độ, 52% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm kẻ thù tốc độ 48%, bỏ qua 40% phòng thủ của kẻ thù, tăng tất cả các đồng minh tỷ lệ tổn thương lên 20%. Mỗi 10% HP mất, tăng tỷ lệ tổn thương thêm 5%. Khi bị tấn công, tăng tốc độ thêm 30% trong 1 hiệp và 80% cơ hội phục hồi 50 nộ. Miễn dịch với Mù, Câm Lặng và Nguyệt Độc

Hinata Nóng Bỏng

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 10% tỷ lệ tổn thương và 10% tỷ lệ bạo kích và 10% tỷ lệ hợp kích.

Uchiha Madara

- Tăng lượng lớn nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có lượng nhỏ tỷ lệ bạo kích và tỷ lệ hợp kích

Uế Thổ Madara

- Tăng lượng lớn nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 10% tỷ lệ tổn thương, lượng nhỏ tỷ lệ bạo kích và tỷ lệ hợp kích.

Uchiha Obito

- Tăng lượng lớn lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 70% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 87% tốc độ và 25% tỷ lệ tổn thương. Giảm phe địch 20% tỷ lệ miễn thương. Tăng bản thân 60% HP. Khi bị tấn công, Phản Thương hệ số 120%. Bản thân có 40% Kháng Khống Chế. Miễn dịch Chủng Tử Vong và Giảm Nộ

Obito Ngoại Đạo

- Tăng lượng lớn nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 10% tỷ lệ hợp kích. Miễn dịch Giảm Nộ

Thiên Sứ Konan

- Tăng lượng lớn tinh thần theo phần trăm

Obito Thập Vĩ

- Tăng lượng lớn nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 10% tỷ lệ miễn thương và 10% tỷ lệ hợp kích. Miễn dịch Choáng

Yagura

- Tăng lượng lớn nhạy bén và phòng thủ theo phần trăm. Bẩm sinh có 10% tỷ lệ miễn thương và 5% tỷ lệ hợp kích

Madara Lục Đạo

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 10% tỷ lệ miễn thương và 10% tỷ lệ hợp kích. Miễn dịch Choáng

Lục Đạo Tiên Nhân

- Tăng lượng nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 10% tỷ lệ miễn thương và 10% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Choáng

Tam Mục Madara

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 18% tốc độ và 20% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Choáng và Giảm Nộ

Uế Thổ Nagato

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 15% tốc độ và 20% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Choáng và Giảm Nộ

Indra Sasuke

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 22% tốc độ, 15% tỷ lệ miễn thương và 10% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 15% lực công. Miễn dịch Giảm Nộ và Cấm Kỹ

Otsutsuki Toneri

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 25% tốc độ, 15% tỷ lệ tổn thương, 15% tỷ lệ miễn thương và 15% tỷ lệ hợp kích. Khi ninja này lên trận, tăng hàng sau phe ta 30% HP và 20% lực công. Miễn dịch Cấm Kỹ và Hỗn Loạn

Uzumaki Hinata

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 30% tốc độ, 20% tỷ lệ tổn thương và 20% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 15% tỷ lệ miễn thương và tăng phe ta 15% lực công. Khi bị tấn công, có 50% hồi 30 nộ. Miễn dịch Thạch Hóa và Cấm Kỹ

Uchiha Shin

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 40% tốc độ, 25% tỷ lệ tổn thương và 20% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 12% tốc độ. Giảm phe địch 20% phòng thủ. Với mỗi 10% HP mất, tăng 10% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Điểm Huyệt và Giảm Nộ

Thánh Đản Itachi

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm (40%). Bẩm sinh có 40% tốc độ, 20% miễn thương và 25% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, giảm kẻ địch 15% tỷ lệ tổn thương và tăng đồng minh 15% tốc độ. Miễn nhiễm Choáng và Giảm Nộ

Uế Thổ Hiruzen

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 40% tốc độ, 25% tỷ lệ miễn thương và 30% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 30% HP và 25% tốc độ. Miễn dịch Cấm Kỹ và Giảm Nộ

Sasuke & Itachi

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 45% tốc độ, 25% tỷ lệ miễn thương và 35% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 25% tốc độ và giảm hàng sau quân địch 30% huyễn phòng. Miễn nhiễm Câm lặng, Choáng và Chấn Nhiếp

Pain & Konan

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm (40%). Bẩm sinh có 48% tốc độ, 30% tỷ lệ miễn thương và 30% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 35% tốc độ và hàng sau đồng minh 15% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Tê Liệt và Choáng

Susanoo Madara

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 50% tốc độ, 35% tỷ lệ tổn thương và 35% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 35% tốc độ, 10% lực công và hàng sau phe ta 10% HP. Với mỗi 10% HP mất, tăng 3% tỷ lệ miễn thương. Miễn dịch Mù và Giảm Nộ

Sasuke & Sakura

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 50% tốc độ, 40% tỷ lệ tổn thương và 35% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 35% tốc độ, 15% tỷ lệ tổn thương và 10% tỷ lệ miễn thương thêm. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Nguyền Rủa kẻ tấn công và hồi bản thân 100 nộ. Miễn nhiễm với Mù và Hỗn Loạn

Naruto & Sasuke

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 55% tốc độ, 40% tỷ lệ tổn thương và 40% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 40% tốc độ và 30% HP, tăng hàng sau đồng minh 15% lực công và hàng giữa đồng minh 30% tỷ lệ miễn thương. Với mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 3% tỷ lệ tổn thương. Miễn dịch Nguyền Rủa và Điểm Huyệt

Tsunade & Terumi Mei

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 55% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 40% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 45% tốc độ, giảm hàng giữa/sau kẻ địch 25% huyễn phòng và giảm quân địch 40% tỷ lệ cứu viện. Khi chết, tăng đồng minh 45% tốc độ và 25% lực công trong 3 hiệp. Miễn nhiễm Choáng và Nguyền Rủa

Shisui & Itachi

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 60% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 40% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 50% tốc độ và hàng sau đồng minh 50% HP, giảm quân địch 20% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, tăng tốc độ bản thân thêm 10%. Miễn nhiễm Mù và Giam Cầm

Uchiha Sakura

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 65% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 55% tốc độ, 20% lực công và 30% HP. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Mù kẻ tấn công trong 1 hiệp. Miễn nhiễm với Tử Vong Chủng và Giam Cầm

Neji & Hinata

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 65% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 68% tốc độ và 30% tỷ lệ tổn thương, giảm quân địch 25% tỷ lệ miễn thương. Với mỗi 10% HP mất, tăng bản thân 8% tỷ lệ miễn thương và tỷ lệ tổn thương. Miễn nhiễm với Câm Lặng, Choáng và Tử Vong Chủng

Hagoromo & Hamura

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 72% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 75% tốc độ và 30% tỷ lệ tổn thương, giảm quân địch 20% vật/huyễn phòng. Khi bị tấn công, 20% xóa hiệu ứng bất lợi bản thân. Miễn nhiễm Giam Cầm và Thạch Hóa

Hyuuga Hanabi

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 72% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 80% tốc độ và 20% tỷ lệ miễn thương. Giảm quân địch 20% lực công. Tăng bản thân 30% phòng thủ. Miễn nhiễm với Hỗn loạn và Mù

Chiriku

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 76% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 47% tốc độ của và 20% phòng thủ, Tăng đồng minh 20% lực công. Miễn dịch 110% sát thương phản. Khi bị tấn công, có 50% tỷ lệ để xóa tất cả hiệu ứng bất lợi trên bản thân. Miễn nhiễm Mù và Hỗn Loạn

Momoshiki (Thức Tỉnh)

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 77% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, Tăng đồng minh 92% tốc độ và 20% lực công, giảm quân địch 20% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Băng Phong kẻ địch trong 1 hiệp. Bỏ qua Siêu Né. Miễn nhiễm với Băng Phong và Hỗn Loạn.

Uchiha Naori

- Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 80% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 97% tốc độ và 30% tỷ lệ miễn thương. Giảm địch 30% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, có 70% tỷ lệ xóa hiệu ứng bất lợi của bản thân. Khi chết, có 90% tỷ lệ gây Mù địch trong 2 hiệp. Miễn dịch Phản Thương và Giảm Nộ.

Last updated