Infernity

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +69,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +69,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +69,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +69,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +69,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +69,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +69,000

106

Đai

No Limit

thể lực +690,000

Set Bonus

  • 2 món: HP +20%. Tỷ lệ hợp kích +30%. Tỷ lệ miễn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +25000. Tăng phe ta tỷ lệ thành công khống chế +40%. HP +30%. Sau khi tung kỹ năng, có 90% đưa kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Cấm Hồi Nộ trong 2 hiệp.

  • 6 món: Nhạy bén +35000. Tăng phe ta tỷ lệ thành công khống chế +10%. Giảm công địch +33%. Tỷ lệ miễn thương +40%. Sau khi tung kỹ năng, có 30% đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Hoán Đổi Vị Trí (giống Thiên Thủ) trong 2 hiệp.

Last updated