Naori Uchiha

  • Lực tay: 25.000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 30.000 (30%)

  • Tinh thần: 30.000 (30%)

  • Thể lực: 310.000 (31%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 80% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 97% tốc độ và 30% tỷ lệ miễn thương. Giảm địch 30% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, có 70% tỷ lệ xóa hiệu ứng bất lợi của bản thân. Miễn dịch Phản Thương và Giảm Nộ.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch với hệ số 300%. Có 80% tỷ lệ gây Choáng hoặc Cấm Kỹ địch 2 hiệp. Tăng phe ta 50% tỷ lệ thành công khống chế trong 2 hiệp và 25% phòng ngự trong 2 hiệp. Giảm địch 20% lực công trong 2 hiệp và giảm địch 20 nộ. Hồi bản thân 100 nộ, đồng đội 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Cấm Kỹ (CC mềm): Không thể tung kỹ năng

Choáng: CC mềm

Mù: CC cứng

Last updated