Butterfly

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +60.500

106

Dây Chuyền

Lực Tay +60.500

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +60.500

106

Hộ Phù

Tinh Thần +60.500

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +60.500

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +60.500

106

Găng Tay

Thể Lực +605.000

106

Nhẫn

Thể Lực +605.000

Set Bonus

Cặp

+

+

Set Bonus

Kháng khống chế +35%. Tỷ lệ miễn thương +30%. Sau khi bị tấn công, giảm toàn quân ta 90% tỷ lệ cứu viện trong 2 hiệp.

Tỷ lệ thành công khống chế +30%. Sau khi tung kỹ năng, hồi 2 đồng minh bất kỳ 30 điểm nộ.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

+

+

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +40%. Sau khi tung kỹ năng, khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Cấm Hồi Phục trong 2 hiệp.

Giảm công địch +25%. Sau khi bị tấn công, có 40% xóa hiệu ứng tăng ích của kẻ tấn công.

Full Set Bonus

Lực công +45%. HP +60%.

Last updated