Hồng Liên Toshiro

  • Lực Tay: 48.000 (48%)

  • Nhạy Bén: 35.000 (35%)

  • Tinh Thần: 22.000 (22%)

  • Thể Lực: 400.000 (40%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, thể lực và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tổn thương và 60% miễn thương. Khi ninja này lên trận tăng toàn quân 112% tốc độ, 30% lực công và thể lực. Giảm toàn quân địch 30% tỷ lệ tổn thương. Sau khi bị tấn công, có 50% xua tan hiệu ứng tăng ích của quân địch và có 50% khiến kẻ tấn công vào trạng thái Thạch Hóa trong 2 hiệp. Bỏ qua địch 10% công, 75% tỷ lệ thành công khống chế và phản thương hệ số 150%. Miễn Dịch Mê Hoặc, Giảm Nộ và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Bản thân miễn dịch 40% sát thương Đỡ Đòn.S

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 350%, gây thêm 60% sát thương xuyên thấu đối với ninja nam phe địch và có 95% gây kẻ địch vào trạng thái Mê Hoặc (Toshiro) trong 2 hiệp. Giảm toàn quân địch khả năng hồi phục 60% và đưa bản thân và hàng đầu đồng minh vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp. Tăng hàng đầu đồng minh 500% phòng thủ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Mê Hoặc (Toshiro): Tăng 220% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Last updated