Sunfire

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +67,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +67,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +67,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +67,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +67,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +67,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +67,000

106

Đai

No Limit

thể lực +670,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +10000. Lực công +20%. Tỷ lệ tổn thương +20%.

  • 4 món: Nhạy bén +22000. Tỷ lệ tổn thương +30%. Giảm công địch +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, có 40% gây thêm sát thương hệ số 200% (Vật Công) cho kẻ địch mang ngũ hành LôiThổ.

  • 6 món: Nhạy bén +25000. Lực công +20%. Tỷ lệ tổn thương +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, có 60% gây thêm sát thương Xuyên Thấu hệ số 80% (Vật Công) cho kẻ địch mang ngũ hành HỏaThủy.

Last updated